Home ACTUALITAT ACTUALITAT/ Dos anys després del seu tancament, l’Ajuntament de Guadassuar concedeix la llicència al circuit de la Ribera
ACTUALITAT/ Dos anys després del seu tancament,  l’Ajuntament de Guadassuar  concedeix la llicència al circuit de la Ribera

ACTUALITAT/ Dos anys després del seu tancament, l’Ajuntament de Guadassuar concedeix la llicència al circuit de la Ribera

0
0

En juliol del 2018 l’Ajuntament de Guadassuar ordena el tancament del Circuit de la Ribera davant els informes dels tècnics municipals que van considerar que el complex no complia amb normativa en la llicència ambiental i urbanística

La junta de govern de l’Ajuntament de Guadassuar, encapçalada pel seu actual alcalde Salvador Montañana, realitzada aquest passat dilluns acaba de concedir la Llicència Ambiental sol•licitada a l’empresa que gestiona el circuit de karts de la Ribera

anigifANUNCIATE TOTALZIRA

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Guadassuar, celebrada  el dilluns, 15 de juny, ha acordat, per unanimitat, concedir la Llicència Ambiental sol•licitada per CAR TRACK EVENTS, S.L., amb C.I.F. B97982193 i domicili social en la Avinguda Calderona, n.º3 (Polígon Pla dels Olivars) de Silla (Valencia), per a l’activitat de CENTRE RECREATIU, ESPORTIU I D’OCI, CIRCUIT PER A LA PRÀCTICA D’ESPORT DE MOTOR «CIRCUIT DE LA RIBERA en la parcel•la 26 del polígon 28 d’aquest municipi (Ref. Cadastral: 46141A028000260000AR).

ALZISAN Ecologico y tradicional

La Llicència Ambiental està condicionada al compliment per part del promotor dels condicionants que afecten al projecte de construcció i l’execució de les obres, ambientals i de seguretat de l’activitat.

https://cultivosalzisan.com/categoria-producto/cajas/

Concretament, la llicència s’atorga condicionada a que el Promotor presente, en un termini màxim de 2 mesos, i abans de l’inici de les obres, un Projecte de Construcció Refós que acomplisca i no altere els condicionants establits en la Declaració d’Interés Comunitari i a l’informe emés pel Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge, de data 29 de juliol de 2016, sobre l’estudi d’integració paisatgística elaborat pel promotor (versió definitiva datada al juny de 2016).

Finalment, destacar que, d’acord amb el que estableix en l’article 61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana, l’inici de l’activitat es podrà produir una vegada el promotor haja finalitzat la construcció de les instal•lacions i obres i haja presentat davant l’Ajuntament la corresponent comunicació de posada en funcionament, moment a partir del qual els tècnics municipals podran inspeccionar les obres i les instal•lacions i comprovar que les mateixes s’han executat de conformitat amb els projectes aprovats i respectant, en tot cas, el condicionants ambientals i de seguretat de l’activitat que exigeix la normativa sectorial vigent.

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *