Home COMARCAL RIBERA ALTA ALZIRA ALZIRA/ Ordre del dia Ple Extraordinari 6 de febrer de 2019
ALZIRA/ Ordre del dia Ple Extraordinari 6 de febrer de 2019

ALZIRA/ Ordre del dia Ple Extraordinari 6 de febrer de 2019

0
0

PLE NÚMERO 2
En compliment del que es disposa en l’article 46.2.b) i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 79 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimecres dia 6 de febrer a les 19 hores, per tractar el següent:

ORDE DEL DIA
1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió.
CONTRACTACIÓ
2. Exp. 374/19. Inici de l’expedient de contractació de l’explotació del bar del Camp d’Esports de Venècia, de propietat municipal.
SECRETARIA
3. Exp. 855/2019 (S-018/19). Aprovació de les bases i de la convocatòria d’ajudes per a pal•liar els danys produïts en vehicles pels episodis de pluja dels dies 15 i 16 de novembre de 2018.
4. Exp. 129/2019 (P-156/18). Compromís de dotar el terreny on s’ubicarà el futur Palau de Justícia de la urbanització necessària.
SERVEIS SOCIALS
5. Moció sobre el reforç i la posada en valor de les mesures previstas en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.
Atentament,

Alzira, 4 de febrer de 2019
L’ALCALDE

Diego Gómez i GarciaPLENO NÚMERO 2

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.2.b) y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 79 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento del próximo miércoles día 6 de febrero a las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación del carácter urgente de la sesión.
CONTRATACIÓN
2. Exp. 374/19. Inicio del expediente de contratación de la explotación del bar del Campo de Deportes de Venecia, de propiedad municipal.
SECRETARÍA
3. Exp. 855/2019 (S-018/19). Aprobación de las bases y de la convocatoria de ayudas para paliar los daños producidos en vehículos por los episodios de lluvia de los días 15 y 16 de noviembre de 2018.
4. Exp. 129/2019 (P-156/18).Compromiso de dotar al terreno donde se ubicará el futuro Palacio de Justicia de la urbanización necesaria.
SERVICIOS SOCIALES
5. Moción sobre el refuerzo y la puesta en valor de las medidas previstas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Atentamente,

Alzira, 4 de febrero de 2019
EL ALCALDE

Diego Gómez i Garcia


ACADEMIA DANIEL MATALLIN

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies