Home COMARCAL RIBERA ALTA ALZIRA EDUCACIO/ Convocatoria per a l’obtenció directa del títol de batxillerat
EDUCACIO/ Convocatoria per a l’obtenció directa del títol de batxillerat

EDUCACIO/ Convocatoria per a l’obtenció directa del títol de batxillerat

0
0
  • La Generalitat Valencia y el departamet d’Educació convoquem la prova lliure per a majors de 20 anys per a l’obtenció directa del títol de batxillerat. 11 i 12 de maig

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2018, de la Direcció General
Article 1. Convocatòria i declaració d’urgència de la tramitació del procediment
Article 2. Calendari i seus de realització de la prova
Article 3. Contingut, estructura i desenvolupament de la prova
Article 4. Requisits de participació
Article 5. Procediment i termini de presentació de la sol·licitud d’inscripció
Article 6. Persones participants amb diversitat funcional
Article 7. Documentació acadèmica acreditativa
Article 8. Llistes de persones admeses i excloses i de reconeixement d’equivalències
Article 9. Avaluació, qualificació de la prova, publicació dels resultats i procediment de revisió i reclamació


Article 10. Certificats de superació parcial de la prova i expedició del títol de Batxiller La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix com a principi del sistema educatiu, en l’article 1.d, la concepció de l’educació com un aprenentatge permanent que es realitza al llarg de tota la vida.
Calendari i seus de realització de la prova
La realització dels exercicis de què consta la prova s’efectua, en dos dies i de forma simultània, en instituts d’educació secundària autoritzats per a impartir ensenyaments de Batxillerat en règim nocturn o a distància. Els centres que actuen com a seus dels diferents tribunals en la convocatòria del curs acadèmic 2017-2018 en cada demarcació territorial són:
– Direcció Territorial d’Alacant: IES Platja Sant Joan d’Alacant.
– Direcció Territorial de Castelló: IES Vicent Sos Baynat de Castelló.
– Direcció Territorial de València: IES Lluís Vives de València.
Article 3. Contingut, estructura i desenvolupament de la prova
1. La prova per a l’obtenció directa del títol de Batxillerat per a persones majors de vint anys es realitza de manera diferenciada segons les distintes modalitats o itineraris de Batxillerat.
2. La prova es compon de huit exercicis d’acord amb l’estructura que figura a l’annex I de l’Ordre 6/2018, de 4 d’abril. Els exercicis de les diferents matèries tenen com a referència curricular els objectius, els continguts, les competències i els criteris d’avaluació que figuren
en el currículum de cadascuna de les matèries establides en el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell.
3. La distribució horària establida per a l’execució dels diferents exercicis a realitzar durant els dos dies de realització de la prova és aquesta:
3.1. Dia 11 de maig de 2018.
– De 09.00 a 09.30 hores: crida de les persones participants.
a) Exercicis 1, 2 i 3:
– De 09.30 a 10.30 hores: exercici 1 de Valencià: Llengua i Literatura.
– De 10.30 a 11.30 hores: exercici 2 de Llengua i Literatura Castellana.
– De 12.00 a 13.00 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.
b) Exercicis 4 i 5:
– De 15.30 a 17.30 hores: exercici 4 de Filosofia i Història d’Espanya.
– De 18.00 a 19.30 hores: exercici 5.
3.2. Dia 12 de maig de 2018.
a) Exercicis 6 i 7 i exercici 8:
– De 09.00 a 12.00 hores: exercicis 6 i 7.
– De 12.30 a 14.00 hores: exercici 8.


totalzira actualitat interior largo
PATRONAT Del Tros al Plat

Taxa de la prova
a) Matrícula ordinària: 20,13 €.
b) Família nombrosa categoria general: 10,07 €.
c) Família nombrosa categoria especial: 0,00 €.
d) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 10,07 €.
Els membres de famílies nombroses de categoria general o especial, així com les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, han d’adjuntar a la sol·licitud, dins el termini de presentació de les instàncies, una còpia de la documentació que acredite aquesta circumstància a l’efecte de l’exempció o la bonificació corresponent en el pagament de la taxa.
Les persones que acrediten la condició de membres de familia nombrosa de categoria especial, encara quan es troben exemptes del pagament de la taxa, també han d’omplir i presentar l’imprés de taxa juntament amb la sol·licitud.
5. Termini d’inscripció i presentació de la documentació acreditativa.
5.1. El termini per a la sol·licitud d’inscripció a la prova i per a laseua presentació presencial s’estén des del dia 28 de març fins al dia 16 d’abril de 2018, ambdós inclosos


dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies