Home AJUNTAMENT OCUPACIÓ/ Ajuda contractació persona desempleada
OCUPACIÓ/ Ajuda contractació persona desempleada

OCUPACIÓ/ Ajuda contractació persona desempleada

0
0

AJUDA CONTRACTACIÓ PERSONA DESEMPLEADA PER DONA AUTÒNOMA EMBARASSADA O EN PROCÉS D´ADOPCIÓ.

EAUTOM 2020 – Programa d’ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció per a l’exercici 2020 (LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació).

Vos informem que Consellería a publicat una Subvenció per a la Contractació de persones desocupades per a cobrir el lloc de treball d´una dona autònoma embarassada o en procés d´adopció per a l´exercici 2020.

ALZISAN Ecologico y tradicional

REQUERIMENTS:

La contractació s´ha d´efectuar sempre previ a la baixa maternal.
La persona contractada ha d´estar en una situación de desocupació i mantindre la inscripció de demandant de treball fins la seua contractació
La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, o equivalent en el cas de les parelles de fet.

ESTA SUBVENCIÓ ÉS INCOMPATIBLE AMB ALTRES SUBVENCIONS PER A LA MATEIXA FINALITAT

QUANTIA DE L´AJUDA:

-Per a contractes temporals a jornada completa d´almenys 3 mesos de durada: 1.500euros

-Per a contractes temporals a jornada completa d´almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros

Els imports indicats s´incrementen en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.

Els contractes a temps parcial d´almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables amb la reducció proporcional de la quantia de l´ajuda.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Des del 5 de febrer fins el 1 d´octubre de 2020.

Adjuntem l´enllaç per a més informació:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19150