Home COMARCAL RIBERA ALTA ALZIRA SALUT/ Diversidad cultural e igualdad de género
SALUT/ Diversidad cultural e igualdad de género

SALUT/ Diversidad cultural e igualdad de género

0
8

Professionals del Departament de la Ribera es for-men en competència intercultural i igualtat de gè-nere

baner ASEPYME

Entre d’altres aspectes, s’ha abordat com afecta el procés migratori i les desigualtats de gènere a la salut de les persones

L’Hospital Universitari de la Ribera ha acollit una jornada sobre diversitat cultural i perspectiva de gènere en l’àmbit de la salut, dirigit a professionals sanitaris.

ALZISAN Ecologico y tradicional

L’objectiu d’esta formació ha estat el de promoure estratègies que aborden la salut integral dels habitants de la comarca des d’una perspectiva de gènere i intercultural.

Els assistents a la jornada, tots ells professionals relacionats amb la Medicina, la Infermeria, la Psicologia, la Psiquiatria i el Treball Social, entre d’altres discipli-nes, han pogut aprofundir en aspectes com l’afectació del procés migratori en la salut, les pràctiques que faciliten l’acostament cultural i amb això la intervenció mèdica amb persones culturalment diverses.

Alhora, s’han tractat les principals desigualtats de gènere, per conèixer com es-tes tenen conseqüències en la salut de les dones, convertint-se en «malestars de gènere».

La jornada formativa ha estat impartida per l’Associació de Dones per a la Salut (AMS), formada per un equip professional de dones de diferents disciplines i amb perfils professionals diversos i molt versàtils, expertes en l’anàlisi de la rea-litat des de la perspectiva de gènere. A més, compten amb una llarga experièn-cia en la diversitat de necessitats i potencialitats de les dones.

L’organització d’esta jornada adreçada a professionals de la salut ha estat fruit del treball en xarxa de la Fundació Cepaim (Convivència i Cohesió Social) i de la Unitat d’Igualtat del Departament de Salut de la Ribera.

Esta formació s’emmarca dins el projecte «Cultura Saludable. Programa de Me-diación para el Fomento de la Salud Comunitaria Intercultural», finançat pel «Fondo de Asilo, Migraciones e Integración del Ministerio de Trabajo, Migraci-ones y Segurida Social «.

baner Carniceria Jordan largo

Ingresa tu comentario Comment(8)

  1. Pingback: viagra online
  2. Pingback: cialis
  3. Pingback: generic cialis
  4. Pingback: cialis generic
  5. Pingback: sildenafil
  6. Pingback: viagra

Comentarios Cerrados.