Home ECONOMIA ECONOMIA/ Propostes de l’Associació Empresarial a l’Ajuntament d’Alzira
ECONOMIA/ Propostes de l’Associació Empresarial a l’Ajuntament d’Alzira

ECONOMIA/ Propostes de l’Associació Empresarial a l’Ajuntament d’Alzira

0
0

Propostes a l’Ajuntament d’Alzira sobre mesures extraordinaries locals degudes al COVID-19

Després de recaptar les opinions, necessitats i solucions de millora de les pimes comercials, industrials i de serveis de la localitat d’Alzira, li presentem a l’Ajuntament d’Alzira una sèrie de Mitjanes Extraordinàries que pal·lien la situació que ens afecta a causa del COVID 19 PROPOSTA PRIORITARIA

Constituir un departament d’assessorament i gestió exclusiu per a resoldre dubtes i consultes de les pimes derivada de la crisi sanitària, així com per a la tramitació de les ajudes Municipals, Autonòmiques i Estatals. L’Associació Empresarial Alzira està disposada a cedir gratuïtament les seues instal·lacions per a instal·lar aquest departament en les seues oficines.

ALZISAN Ecologico y tradicional

PROPOSTES ENCAMINADES A MILLORAR LA SITUACIÓ DELS SECTORS D’ACTIVITAT AFECTATS PER L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PEL GOVERN I DURANT EL PERÍODE DE TEMPS QUE DURE EL MATEIX

 1. Bonificació IBI i d’IAE.
 2. Ordenança de Terrasses.
 3. Ajuda Econòmica Directa de 200 € mensuals.
 4. Projecte Comercial “Prop Teu” Creació Taula de treball Ajuntament Alzira i AEA
 5. Reducció del gravamen d’IBI i d’IAE.
  • Gravamen IBI
  Bonificació del 100% del gravamen de l’IBI durant el període decretat pel Govern en Estat d’Alarma.
  Autoritzar l’execució d’un únic pagament d’aquest impost el mes de novembre realitzant la bonificació anteriorment esmentat.
  • Gravamen IAE
  Bonificació del 100% del gravamen de l’IAE durant el període decretat pel Govern en Estat d’Alarma.
  Autoritzar l’execució d’un únic pagament d’aquest impost el mes de novembre realitzant bonificació anteriorment esmentat.
 6. Ordenança Municipal reguladora de l’Ocupació Hostalera de la Via Pública amb Terrasses i Elements Auxiliars a la Ciutat d’Alzira
  Sol·licitem que aquesta ordenança entre en vigor al gener de 2021.
  Respecte a l’abonament de la taxa, sol·licitem que es bonifique el 100% de la mateixa durant el període integre marcat pel Govern en estat d’Alarma i que s’efectue el seu pagament el penúltim mes de l’exercici 2020 si les condicions econòmiques normals es veuen restablides.
 7. Ajuda Econòmica directa de 200 € al mes. Perquè cap negoci quede en risc de fallida, proposem que l’Ajuntament d’Alzira ha de fer-se càrrec del pagament de la factura d’electricitat, gas i lloguer, com aquesta mesura burocràticament és molt difícil d’avaluar, instem al Consistori a donar suport a una ajuda directa de 200 € al mes per a cada negoci afectat mentre dure l’estat d’alarma i les petites i mitjanes empreses tinga l’obligació de romandre tancades.
 8. Projecte de dinamització comercial “Prop Teu” CREACIÓ TAULA DE TREBALL.
  Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, el comerç local precisarà una dotació extraordinària que incentive la seua activitat, d’aquesta manera els sol·licitem es reprenga El projecte “Prop Teu” que consisteix a convertir la Ciutat d’Alzira en un Gran Centre Comercial Obert, generant sinergies entre els diferents establiments comercials, hostalers i de serveis de la localitat, alhora que es busca un revulsiu per a crear interés i suport al comerç de proximitat. Proposem la creació d’una taula de treball integrada per l’Ajuntament d’Alzira i l’Associació Empresarial Alzira per a posar en marxa aquest projecte.
  La base d’aquest projecte és crear una web/app, que permeta que l’usuari trobe l’oferta comercial que abaste tota la Ciutat d’Alzira, en forma de descomptes, promocions i ofertes.
 9. Mitjançant l’ús d’aquesta plataforma, els establiments comercials d’Alzira podran actualitzar de manera autònoma les seues promocions de diferents formes, mitjançant vals, cupons o ofertes directes.
  Una vegada obtinguda una oferta comercial mínima viable, el següent pas serà promocionar l’aplicació a la resta de la Comarca.
  Amb aquesta solució s’aconsegueix que la totalitat del comerç local dispose d’un element diferenciador a l’abast dels consumidors, a més de compartir un únic canal exclusiu i personalitzat cadascun dels negocis.
  PROPOSTES ENCAMINADES A MILLORAR LA SITUACIÓ DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ
 10. Llicència d’Obres. Bonificació d’un 50% de la llicència d’obres
 11. Taxa d’Ocupació o tancament de la Via Pública amb materials de Construcció, Enderrocs, Tanques, Puntals, Anelles, Bastides i altres serveis i instal·lacions anàlogues
  Reducció de la tarifa diària en un 50. %

PROPOSTES ENCAMINADES A MILLORAR LA SITUACIÓ DELS
DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS LOCALS

 1. Taxa entrada de vehicles a través de les voreres. Gual.
  Prorratejar l’esmentada taxa i bonificar-la durant aquest període extraordinari.
 2. Ajornament i reducció del 50% dels impostos municipals.
  Les empreses del sector serveis no s’han vist obligades a cessar en la seua activitat econòmica segons l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVI-19 però que per les restriccions evidents i necessàries imposades pel Governs han vist descendir la seua facturació en un 70% en comparació amb el mes anterior sol·licitem un ajornament de 6 mesos dels imposats municipals i reducció del 50%
 3. Taxa de Residus.
  Bonificació del 100% de la taxa de recollida de residus durant el període decretat pel Govern en Estat d’Alarma.
  Autoritzar l’execució d’un únic pagament d’aquest impost el mes de novembre realitzant la bonificació anteriorment esmentat.
  ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL ALZIRA