Home SALUT SALUT/ premio CEL-Departamento de Salud de la Ribera
SALUT/ premio CEL-Departamento de Salud de la Ribera

SALUT/ premio CEL-Departamento de Salud de la Ribera

0
0

Projecte presentat conjuntament per la Conselleria de Sanitat i l’Hospital d’Alzira

El procés de reversió de la Ribera, primer finalista del premi en logística hospitalària d’Espanya

• La transició logística, des d’un model concessional a un model públic, no comptava amb precedents i ha implicat a prop de 600 professionals del Departament de Salut de la Ribera

• Els premis del Centre Espanyol de Logística (CEL) són un dels guar-dons més importants del sector de la cadena de subministrament del nos-tre país

La transició de la gestió logística durant el procés de reversió del Departament de Salut de la Ribera, ha estat primer finalista del premi en lo-gística hospitalària que atorga el Centre Espanyol de Logística (CEL), a projectes que milloren la qualitat assistencial mentre optimitzen costos i influeixen en la presa de decisions dels directius sanitaris.

El projecte guardonat, presentat als premis de manera conjunta per la Conselleria de Sanitat i el Departament de Salut de la Ribera, aborda la transició de la cade-na logística del Departament de Salut, des del model concessional al model pú-blic, analitzant la situació de partida, les solucions aplicades i els beneficis obtin-guts amb la transició.

El guardó ha estat recollit per la directora general d’Eficiència i Règim Econòmic de la Conselleria de Sanitat, Carmelina Pla, i les subdirectores generals d’Infraes-tructures, Aprovisionament i Contractació i de Recursos Econòmics, Carolina Conesa i Rosaura Folch, respectivament. També han estat presents la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster; el director econòmic, José Conesa, i el cap del Servei de Compres i Logística, Luis Torán.

El jurat dels premis CEL, que enguany celebren la seua 29a edició, ha reconegut el gran treball logístic desenvolupat per culminar amb èxit la transició de la gestió logística a la primera reversió, a nivell nacional, d’un departament de salut, des de la gestió privada a la gestió pública.

Este premi suposa no només un reconeixement a la gestió logística de recuperació al sistema públic del Departament de Salut de la Ribera, sinó també a l’esforç realitzat pels professionals per aconseguir que tot el procés fos un èxit i l’1 d’abril de 2018, s’iniciara la marxa del nou sistema de gestió de la Ribera, sense que l’assistència sanitària es veiés afectada.

En este sentit, el cap del Servei de Compres i Logística del Departament de Salut de la Ribera, ha assenyalat que «ha estat un procés complicat, del qual no existien precedents, i en el qual s’ha implicat a prop de 600 treballadors del Departament de Salut de la Ribera, marcant una fita en la gestió de la Sanitat Pública nacio-nal».

Els processos desenvolupats per a la transició seran utilitzats en futures reversions a models logístics de gestió pública, utilitzant les eines desenvolupades ad hoc.

Els principals aspectes que han caracteritzat la transició logística del Departament de Salut de la Ribera és la convergència d’articles, proveïdors i procediments amb la resta del sistema públic valencià i la implementació de processos per al segui-ment d’existències a temps real.

Premis CEL

Creats el 1990, els premis CEL són un dels guardons més importants del sector logístic del nostre país. El seu objectiu és el d’impulsar i promocionar el desenvo-lupament de la gestió logística a Espanya a través de la innovació i el coneixe-ment.

Per a això, el certamen estableix diferents modalitats, per reconèixer a instituci-ons, empreses i professionals la seua aportació dins l’àrea de la cadena de submi-nistraments, la qual ha produït un benefici important o una millora substancial de la qualitat dels processos.

ACADEMIA DANIEL MATALLIN
tags:

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies