Nova tecnologia en la xarxa d’aigua potable

Tavernes implanta nova tecnologia en la xarxa d’aigua potable El municipi valler instal·la una nova solució d’Hidraqua per a reduir les pèrdues d’aigua de la xarxa mitjançant la digitalització i la gestió intel·ligent de la demanda • La tecnologia Dinapsis for Water Network ja està en funcionament en la zona nord de la platja i […]

DEPORTES/El judoca alzireño Alberto Varela medalla de plata en el Open Panamericano de Punta Cana

El judoca alzireño Alberto Varela vuelve a la competición internacional con una medalla de plata en el Open Panamericano de Punta Cana Punta Cana, en la República Dominicana, fue la organizadora del Open Panamericano 2021, competición de judo sénior en la que participaron 71 deportistas de once países pertenecientes a tres continentes. Alberto Varela Ferrer, […]

AJUNTAMENT/ Ple ordinari del 28 d’abril de 2021

PLE NÚMERO 4 En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, […]