Home ACTUALITAT ACTUALITAT/ Homenatge als alzirenys afusellats a Paterna
ACTUALITAT/ Homenatge als alzirenys afusellats a Paterna

ACTUALITAT/ Homenatge als alzirenys afusellats a Paterna

0
0

El cementeri municipal d’Alzira ha sigut l’escenari de l’acte d’homenatge als alzirenys afusellats a Paterna

Els trenta-tres alzirenys afusellats a Paterna han rebut un emotiu homenatge en el cementeri municipal.

L’acte ha consistit en unes breus in-tervencions per part de les autoritats locals, tant de l’alcalde Diego Gómez com de la regidora delegada de Memòria Democràtica, Isabel Aguilar, com també hi ha hagut música de corda en directe a càrrec de d’Archi i la inauguració d’un monòlit que té la inscripció dels noms dels alzirenys afusellats a Paterna, els cossos dels quals van ser recuperats de la fossa comuna del cementeri d’esta localitat valenciana.

ALZISAN Ecologico y tradicional

La Re-gidoria de Serveis Urbans ha sigut l’encarregada d’ubicar el monòlit als peus del mo-nument als caiguts al cementeri d’Alzira.
«Amb esta acció l’Ajuntament d’Alzira, des de la delegació de Memòria Democràti-ca, vol retre un nou record a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura per tal de mantindre viva la seua memòria i reivindicar els valors democràtics i la lluita del po-ble valencià per les seues llibertats», ha manifestat la regidora delegada, Isabel Agui-lar.

La Guerra Civil espanyola, guanyada militarment pels colpistes a la democràcia re-publicana, va obrir un llarg període de persecució i repressió a tots els qui assenta-ven el seu predicament i les seues conviccions en la convivència social democràti-ca.

Les víctimes van ser aquelles persones, amb nom i cognoms, que van viure amb normalitat la Segona República: treballant o estudiant; afiliant-se als sindicats lliures; participant en la vida política, com a elector o com a elegible; associant-se voluntàri-ament a la formació amb la qual s’identificava; adquirint la premsa o escoltant la rà-dio per a estar-ne informat; unint la seua vida en matrimoni, o desunint-se’n, seguint la normativa civil.

Les víctimes van ser persones corrents, de dretes o d’esquerres, demòcrates, que van ser considerades com a «rojos perillosos» i, per auxili a la rebel·lió militar, se’ls va privar de la seua posició social, dels seus treballs, del seu idioma i de la seua cul-tura, de les seues propietats i, fins i tot, de la seua vida.

A l’homenatge als alzirenys i les alzirenyes afusellats a Paterna han assistit els fami-liars d’agunes de les víctimes, com ara: Antonia Cerdà, Ricardo España, José Gon-zález, Enrique Sala, Vicente Sala i Fernando Tarín. En nom de totes les víctimes, Nuria Cubero, neta d’Antonia Cerdà, ha dirigit unes paraules. També ha estat present Ramiro Rivera, diputat de Memòria Democràtica i Matías Alonso, president del Grup