Home ACTUALITAT EDUCACIÓ/ Premis Excel·lència
EDUCACIÓ/ Premis Excel·lència

EDUCACIÓ/ Premis Excel·lència

0
0

Premis Excel·lència i Esforç 2021 / Premios Excelencia y Esfuerzo 2021

L’ajuntament d’Alberic convoca la 8é edició dels PREMIS A L’EXCEL•LÈNCIA I  A L’ESFORÇ  PER  A  L’ALUMNAT  D’EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA  OBLIGATÒRIA,  BATXILLERAT  I  CICLES   FORMATIUS   D’ALBERIC  2021.

Aquest any amb més II·lusió que mai, perquè, poc a poc, anem superant la crisi sanitària, i tornant a la normalitat, el que ens permetrà poder reconèixer a este l’alumnat, el seu esforç i dedicació a l’estudi.

ALZISAN Ecologico y tradicional
MIM21 banner interior

Els guardonats, estudiants de les diferents etapes, empadronats a Alberic abans del 20 de juny de l’any anterior, tots ells menors de 25 anys, excepte es de cicles formatius, optaran a 3000 euros en premis de 500 euros.

Tres premis al resultats acadèmics l’excel·lència i tres premis al reconeixement de l’esforç i superació de quasevols tipus de dificultat.

Les propostes de candidatura seran dirigides a l’ajuntament d’Alberic per registre d’entrada o per qualsevol de les formes establides en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Publiques mitjançant l’annex de proposta de participació amb l’informe justificatiu de la proposta.

EN BREU S’ OBRIRÀ EL  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES ALS PREMIS   !!!

El ayuntamiento de Alberic convoca la 8.º edición de los PREMIOS En El EXCEL•LÈNCIA I Al ESFUERZO PARA El ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS De ALBERIC 2021.


Este año con más ilusión que nunca, porque, poco a poco, vamos superando la crisis sanitaria, y volviendo a la normalidad, el que nos permitirá poder reconocer a este el alumnado, su esfuerzo y dedicación en el estudio.

Los galardonados, estudiantes de las diferentes etapas, empadronados en Alberic antes del 20 de junio del año anterior, todos ellos menores de 25 años, excepto se de ciclos formativos, optarán a 3000 euros en premios de 500 euros.

Tres premios al resultados académicos la excelencia y tres premios al reconocimiento del esfuerzo y superación de cualquier tipo de dificultad.

Las propuestas de candidatura serán dirigidas al ayuntamiento de Alberic por registro de entrada o por cualquier de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas mediante el anexo de propuesta de participación con el informe justificativo de la propuesta.

EN BREVE SE ABRIRÁ EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LOS PREMIOS   !!!

Galería

tags: