Home COMARCAL RIBERA ALTA ALZIRA ACTUALITAT/Ple ordinari i telemàtic del mes d’abril de l’Ajuntament de l’Alcúdia,tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat
ACTUALITAT/Ple ordinari i telemàtic del mes d’abril de l’Ajuntament de l’Alcúdia,tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat

ACTUALITAT/Ple ordinari i telemàtic del mes d’abril de l’Ajuntament de l’Alcúdia,tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat

0
0

ALZISAN Ecologico y tradicional

2

Ple ordinari del mes d’abril a l’Alcúdia

Ahir de vesprada es va celebrar el ple ordinari i telemàtic del mes d’abril de l’Ajuntament de l’Alcúdia, amb la presència de 16 dels 17 regidors, degut a una baixa mèdica. Tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat.

Així, el plenari va decidir aprovar la creació del Registre Municipal de Programes i Agrupacions d’Interés Urbanístic, on les agrupacions d’interés urbanístic i entitats de base voluntària per a la conservació d’urbanitzacions deuran inscriure’s. 

Es tracta d’un registre administratiu que se configura com un instrument de publicitat i transparència, permetent l’accés públic a la informació relacionada  amb l’activitat de gestió urbanística del municipi. El registre s’instal·larà en suport informàtic i consistirà a una base de dades telemàtica a la qual s’accedirà lliurement a través de la web municipal i que gestionarà i mantindrà actualitzat l’Oficina Tècnica de l’ajuntament.

En el punt 3, l’Ajuntament de l’Alcúdia va decidir adherir-se a la plataforma “Red Conecta” de la Fundació Esplai Ciudadania Comprometida, amb l’objectiu de transmetre activitats digitals a la gent gran, migrants i població en risc d’exclusió.. 

Atés que el centre de formació de persones adultes Enric Valor ja ha impulsat en diverses ocasions cursos per a la formació en eines digitals en col·laboració amb esta xarxa, i donat l’interés del consistori en ampliar esta capacitat formativa i minimitzar l’escletxa digital dels nostres majors i d’altres col·lectius vulnerables, s’ha decidit la integració en la plataforma de la Fundació Esplai com a entitat adherida, la qual permetrà accedir a una gran quantitat de recursos pera  ampliar l’oferta formativa en l’àmbit de  l’adquisició de competències digitals per a col·lectius vulnerables.

També es va aprovar per unanimitat la moció presentada per Compromís per l’Alcúdia sobre l’accés universal a les vacunes COVID-19, que acorda “subratllar la importància que tots els estats cooperen a escala mundial i s’eliminen els possibles obstacles que impedisquen garantir que les vacunes es desenvolupen i fabriquen a bastament i distribueixen a temps i de manera inclusiva a tot el món”

Finalment, es va donar compte de l’informe anual sobre l’avaluació del control intern efectuat per la Intervenció Municipal corresponent a l’exercici pressupostari de 2020, en el qual no s’ha presentat cap reparo per part de la intervenció als diversos procediments administratius relatius als actes amb contingut econòmic, tant en allò que respecta a despeses com a ingressos municipals, resultant tots els informes favorables.