Home COMARCAL RIBERA ALTA ALZIRA ECONOMIA/ 7 milions d’ajudes directes per als Sectors Productius vinculat a les festes tradicionals. 
ECONOMIA/ 7 milions d’ajudes directes per  als Sectors Productius vinculat a les festes tradicionals. 

ECONOMIA/ 7 milions d’ajudes directes per als Sectors Productius vinculat a les festes tradicionals. 

0
0

El Ple del Consell ha aprovat el decret que regula les bases reguladores per a la concessió de fins a 7 milions d’ajudes directes per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball al sector de l’artesania vinculat a les festes tradicionals. 

Aquestes ajudes formen part del Pla Resistir per a fer costat als sectors més afectats per la pandèmia.

L’objectiu és preservar l’existència i viabilitat de les empreses artesanals que elaboren productes relacionats amb les festes populars, moltes de les quals s’han hagut de suspendre a causa de les successives mesures decretades per a frenar la pandèmia. Aquest tipus empreses artesanes, de molt reduïda dimensió en la seua immensa majoria, compten amb una important presència en tot el nostre territori i a la seua importància econòmica s’uneix el seu valor com a patrimoni cultural i identitari del poble valencià.

ALZISAN Ecologico y tradicional

Oficis vinculats a festes populars Podran ser beneficiàries de les ajudes els artesans, artesanes i pimes artesanes que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA), expedit per la Generalitat, o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana en algun dels oficis artesans als quals va dirigida aquesta norma, que exercisquen la seua activitat en la Comunitat Valenciana, almenys des de l’1 de març de 2020, i hagen patit unareducció d’almenys el 30% dels ingressos en l’exercici 2020 respecte a l’exercici 2019.

Les persones i empreses a les quals se’ls concedisquen les ajudes hauran de mantindre l’activitat artesana durant almenys 12 mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció. Les ajudes es destinaran a artesans, artesanes i i pimes d’un total de 37 oficis vinculats directament amb les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana.Els oficis artesans vinculats a les festes populars són aquells dedicats a l’elaboració o fabricació de ventalls, espardenyes, bastons brodats, artista boixater, calces, ganxet, mobles i altres objectes de vímet, canya, palma i similars També s’inclouen artista faller i foguerer, florista artesà, cellerer, bastoner, constructor d’instruments de corda, vent i percussió, estampador de teles, daurador, llauner, joier, maquetista, orfebre, escrivà, pirotècnic, argenter, així com artesans a mesura com a sastre, modista, teixidor, barreter, tintorer, sabater o pelleter.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l’1 al 15 de març. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte, (http://sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, “Tràmits i serveis”. Finançament de les ajudes Les ajudes contemplades en aquesta norma es finançaran amb càrrec als fons que corresponguen en la Comunitat Valenciana, procedents dels recursos addicionals REACT-EU, que s’apliquen en el marc dels Fons Estructurals, com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia
Aquestes actuacions seran susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través el programa operatiu del FEDER 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, a través de l’Objectiu Específic REACT-UE 3.2 relatiu al “suport a les mesures d’ajuda econòmica a les regions més dependents dels sectors més afectats per la crisi de la COVID-19”, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.