Home ECOLOGIA OPINIÓ/ Pla d’Acció pel Clima d’Alzira
OPINIÓ/ Pla d’Acció pel Clima d’Alzira

OPINIÓ/ Pla d’Acció pel Clima d’Alzira

0
0

Aportacions al Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible

D’entrada hem de dir que ens sembla molt adequat que l’Ajuntament d’Alzira s’haja adherit al Pacte d’Alcaldes pel Clima i que faça ara aquest PACES. I més tenint en compte la ineptitud dels governs estatals per arribar a acords internacionals, perquè ja han fet 25 COP i encara no han arribat a acords vinculants i efectius, 40 anys de reunions internacionals i cada any estem pitjor.

Els Ajuntaments, les institucions més properes al poble, han de donar exemple i encapçalar a nivell local els canvis imprescindibles. Hem d’enfrontar-nos ja a l’Emergència Climàtica perquè amenaça el nostre benestar i qualitat de vida, i probablement també la nostra pròpia supervivència, sobretot en aquesta zona del Mediterrani, que està en greu risc de desertificació i molt castigada per fenòmens meteorològics que s’intensifiquen cada vegada més; de fet, durant els darrers anys, hem patit ací ones de calor, sequeres, pluges torrencials, inundacions, vents forts, plagues, etc.

ALZISAN Ecologico y tradicional

I una puntualització prèvia, possiblement el PACES subestima les emissions de CO2 del transport perquè sols compta els vehicles locals1, quan diàriament venen a la localitat milers de vehicles d’altres municipis per a treballar, comprar o utilitzar els serveis que es concentren ací. Si es consideraren tots ells, segurament ocorreria com ocorre a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a Europa, que el principal emissor de gasos d’efecte hivernacle és el sector del transport i, dintre d’ell, els vehicles particulars.

Dit això i atenent a la gravetat de l’Emergència Climàtica, que amenaça especialment la nostra terra2, pensem que el PACES es queda curt en dos apartats fonamentals:

OBJECTIUS3:

 • Reduir les emissions de CO2 almenys un 40% per al 2030
 • Augmentar l’eficiència energètica un 27%
 • Augmentar les renovables un 27%

La referència és l’Acord de París però aquest resulta absolutament insuficient i de complir-se sobrepassaríem l’augment global de 2ºC. Damunt, els compromisos reals assumits pels Estats no arriben ni a això i provocaran un augment superior als 3ºC, quelcom catastròfic per als països mediterranis.

I si seguim igual com fins ara, gràcies a gentola com Trump, Bolsonaro i els negacionistes, superarem els 4 o 5ºC durant aquest segle, amb la possibilitat cada vegada més probable d’entrar en una espiral retroalimentada pel desgel i altres fenòmens semblants que accelere la pujada de temperatures i faça irreversible la situació. Sols tenim 8 o 10 anys per evitar-ho4

El calfament va accelerat, segons els pitjors escenaris previstos, i l’últim informe de l’IPCC (de 2019, potser posterior al que utilitzen en aquest Pla) calcula que hem dereduir al voltant d’un 7’6% anual (55% en la dècada) les emissions de CO2 d’ací al 2030 si volem mantindre-nos dins del marge raonable d’increment d’ 1’5ºC.

Així doncs, l’objectiu del PACES ha de serreduir un 55% les emissions de CO2. I paral·lelament hem d’augmentar, en eixa proporció, els objectius d’eficiència i renovables (energia solar ací).

PRESSUPOST:

Per començar, enguany es planteja un pressupost de 512.000 €5, 1’3% del pressupost total d’Alzira… Escàs inclús respecte a la mitjana de 900.000 €/any que proposen dedicar al Pla i encara més escàs si tenim en compte que està supeditat a rebre ajudes externes, de manera que pot reduir-se encara més. Està bé buscar ajudes externes, però és imprescindible ficar diners nosaltres primer, ja, més.

Curiosament la inversió important s’ajorna al 2023 amb 3.300.000 € i als anys posteriors, deixant-ho per a la següent legislatura, a l’albir de qui puga eixir en les pròximes eleccions…

Ja sabem que els diners són limitats i que no estem per a pujar impostos6, però hem de tindre en compte la gravetat del problema, que va a més i pot arribar a ser irreversible en una dècada i terrible posteriorment. Per tant, els gestors municipals i el poble s’han de replantejar les prioritats, on deuen anar els diners de tots/es; de segur que hi ha partides prescindibles o poc necessàries (festes, processons, protocol, convits, etc.), que qui les vulga se les pague de la seua butxaca, i eixos pressupostos es poden dedicar a fer front a l’Emergència Climàtica, ara que encara estem a temps per resoldre-la.

Així doncs, hem de dedicar molt més diners al PACES, per l’Emergència i perquè aquestes mesures ajudaran a millorar la qualitat de vida i la salut de tots i també a resoldre altres problemes tan greus com l’atur. Meditem-ho bé: si el clima se desbarata totalment, no tindrem ni treball, ni celebracions, ni futur…

La qual cosa no ha de fer-nos perdre de vista que hi ha mesures importants que pràcticament no costen res i no s’apliquen perquè falta la voluntat i la cooperació de tots els partits i institucions responsables per aplicar-les, i els que governen no s’atrevixen a enfrontar-se a les crítiques dures de sectors ciutadans i de l’oposició política. Amb estos temes hauria d’haver unanimitat i no fer-se lluita partidista.

I encara que siga responsable sols d’un xicotet % de les emissions de CO2 del municipi, l’Ajuntament resulta clau perquè ésla entitat de referència, que tothom veu i compara. Per això ha d’actuar contra l’Emergència i donar exemple, perquè la resta s’afegisca al canvi imprescindible i urgent.

Finalment, i assumint que el pressupost ha d’augmentar, plantegem les següents PROPOSTES concretes de mitigació, per a l’Ajt. i per al poble:

 • Reconnectar l’enllumenat per poder apagar la meitat de les faroles entre la 1 i les 6 del matí, perquè suposen el major consum d’energia i emissió de CO2 de l’Ajt., i així estalviarem molts diners i tones de CO2.
 • Substituir les faroles que estan ben assolellades per altres solars, igual com s’ha fet amb les del Passeig Fluvial.
 • Millorar l’eficiència dels edificis municipals i fer-ho públic didàcticament.
 • Conscienciar els treballadors municipals per estalviar energia aprofitant llum i clima natural, climatització suau (20ºC en hivern i 26ºC en estiu), etc.
 • Instal·lar plaques fotovoltaiques intel·ligents i barates als edificis municipals ben assolellats. Fent-ho bé, estalviaran molt de consum elèctric, tones de CO2 i s’amortitzaran amb l’electricitat estalviada en 4 o 5 anys.
 • Negociar amb Conselleria per instal·lar també plaques als centres educatius. Primer simplement per estalviar i educar, després per autoabastir-los.
 • Exigir al govern que aprove definitivament l’autoconsum de balanç net, tal i com existix en països com Alemanya, que amb un 30% menys de sol té instal·lades 8 voltes més energia solar que nosaltres…
 • Mentre les instal·lacions municipals no s’autoabastisquen d’energia fotovoltaica, contractar el subministre a una cooperativa elèctrica 100% de renovables.
 • Ampliar l’auditoria i assessorament energètic, oferint el servei gratuïtament a tota la població.
 • Campanya per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica entre els veïns. Promoure tornar a eixugar la roba al sol, els electrodomèstics A++, etc. Publicar un fullet informatiu.
 • Eliminar el transport motoritzat del centre urbà i controlar perquè realment circulen a 30 km/h màxim per dins la ciutat, sense accelerons. Començar ja els diumenges tancant els carrers que envolten la Plaça Major i l’Avda Sts. Patrons entre la Plaça del Regne i la rodona de la Menina.
 • Tancar al trànsit motoritzat els carrers o els trams d’entradaa Escoles i Instituts per millorar la seguretat dels xiquets i afavorir l’anar a peu i en bici. Desenvolupar rutes escolars segures a peu i en bici per a tots els centres.
 • Completar, amb seguretat, les connexions per a vianants i ciclistes del casc urbà amb els polígons i pobles veïns. Tenim la de Carcaixent però falten totes les demés i ja és hora.
 • Promoure el Dia de la Bici als centres educatius i col·laborar amb ells.
 • Acordar amb les empreses premiar als que van en bici a treballar, tal i com fan en altres països i ací comencen a fer empreses com Amcor.
 • Patrulles de policia municipal en bici, alguna almenys, especialment la que passa pel Parc de l’Alquenència7. En altres països europeus és perfectament normal la patrulla en bicicleta i també en municipis propers com Dènia i València, perquè a més de no contaminar i donar bon exemple ajuden a normalitzar l’ús de la bici, millorant el respecte dels conductors cap als ciclistes i donant més confiança als usuaris de la bici. És important i si la patrulla en bici no ix de l’actual plantilla, l’Ajt. ha de crear-la a partir de la primera convocatòria de places de policies municipals.
 • Finalitzar enguany definitivament la Via Verda Ribera-Valldigna, que va fent-se a miquetes i no s’acaba mai. Igualment el tram del Camí del Xúquer que passa per Alzira i que nosaltres proposem que vaja vorejant el riu8.
 • Oferir auditories i recomanacions energètiques per millorar l’eficiència a les empreses de la localitat.
 • Informar i animar empreses i particulars a instal·lar-se energia solar als sostres, de nul impacte i més barata que la convencional, de forma que s’amortitzen amb l’electricitat que estalvien en uns 5 anys…
 • Fomentar la rehabilitació d’habitatges, amb millores d’eficiència, i frenar la construcció de nous habitatges mentre tinguem més del 10% buits. Recordem que el procés de fabricació de ciment, formigó i elements de nova construcció consumix molta energia i per tant genera molt de CO2. A més, la construcció nova també destruïx terra i vegetació, que absorbix el CO2.
 • Aplicar rigorosament la normativa urbanística, especialment en edificacions il·legals grans (hi ha superiors als 500 m2), exigint l’enderrocament legal per escarmentar els infractors. Estes construccions destruïxen terra verda i utilitzen materials amb fortes emissions de CO2.
 • Plantar arbres autòctons xeròfils per tot el terme però sobretot pel casc urbà, on necessitem més de 6.000 nous per arribar als estàndards europeus. Podem marcar l’objectiu d’uns 1.000 més cada any.
 • Augmentar la prevenció ecològica i la vigilància forestal. Control d’accés de visitants durant els mesos amb risc d’incendis al paratge municipal de La Casella, igual com es fa a La Murta. No promoure ni facilitar més les visites a La Casella o La Murta, que ja està sobresaturada. Dur els cérvols a alguna reserva protegida on hi hagen més i puguen estar millor i en llibertat. Tancar el bar dels caçadors només es puga. Les muntanyes no s’han de fer un parc d’atraccions perquè acudisca molta gent, perquè pugen en cotxe emetent molt de CO2, embruten i augmenten el risc d’incendis forestals. Tenim l’alternativa de La Muntanyeta, prop del poble, molt alterada ja i factible per anar a peu.
 • Potenciar l’Agricultura Ecològica perquè, a més de millorar la salut de la gent i de l’entorn, absorbix molt de CO2.
 • Ampliar el triturat de llenya de podes a tots els camps del terme, per evitar que es cremen i generen tones de CO2.
 • Fer realment Jardineria Ecològica, minimitzant treballs de manteniment, no agranant fulles de terra (sols dels camins), evitant la gespa que consumix l’aigua que no tenim i les flors que duren uns pocs mesos i contínuament s’han de plantar-arrencar-plantar, centrant-se en mantindre viu i augmentar l’arbrat urbà.
 • Fomentar els sostres/terrasses verds entre els veïns, amb plantes autòctones com les aromàtiques, aptes per a macetes en terrasses i balcons, igual com fan ja a França, per exemple.
 • Així mateix, promoure els horts ecològics als centres educatius i ampliar els horts familiars als solars no utilitzats dins del casc urbà.
 • Aplicar ja l’estratègia de les 4R, ara escassament implantada, especialment amb la matèria orgànica (45% dels RSU aproximadament), que haurà de recollir-se separadament per a compostar-la bé i poder aprofitar-la en camps i jardins. No podem seguir enviant la major part dels nostres RSU a abocadors de Múrcia, és una doble barbaritat!
 • Limitar falles i fogueres, tant en la grandària com en els materials, de manera que es reduïsquen i utilitzen materials ecològics, com la fusta i el cartró tradicionals o la palla d’arròs. No donar cap subvenció ni premi a les que no s’adapten i seguisquen fent-se de plàstics.
 • Educació Ambiental i conscienciació ciutadana en els centres educatius i per a tota la població. Buscar sinergies amb els grups ecologistes i altres col·lectius favorables al PACES. En realitat caldria començar-ho amb una bona Campanya dirigida a tots/es els alzirenys per conscienciar-los i fer-los entendre la gravetat real de la situació actual, el per què es parla ja d’Emergència i no de simple Canvi9
 • Crear una Mesa o Consell d’Emergència Climàtica, amb representants de les Associacions de Veïns, Centres Educatius, Industries, Comerços, Ecologistes, etc., per a tindre un feedback els responsables del PACES i el teixit ciutadà, que permeta aplicar i amplificar les mesures de reducció de CO2.
 • I totes les altres propostes afins que hem anat proposant a l’Ajt. i al poble, des de fa anys, moltes de les quals es troben en l’informe “L’estat del Medi Ambient a La Ribera”10.

Són propostes que poden fer-se durant aquesta legislatura i que haurien de ser recolzades per tota la població i tots els polítics, govern i oposició, si volem realment frenar, reduir i resoldre l’Emergència Climàtica. Estarem a l’altura d’aquest moment històric?

La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció