Home ACTUALITAT SOCIETAT/ Enquesta de participació
SOCIETAT/ Enquesta de participació

SOCIETAT/ Enquesta de participació

0
0

La ciutadania podrà participar i opinar sobre els projectes a desenvolupar en el municipi.

L’Ajuntament d’Antella llança una enquesta de participació per al Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible:

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia es tracta del principal moviment europeu en el qual participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO₂ en un 40% abans de 2030, millorar l’eficiència energètica, utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris i desenvolupar mesures per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.

L’Ajuntament d’Antella ha llançat una enquesta de participació per al Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenibles (PACES). A través d’aquest enllaç, la ciutadania podrà participar i opinar sobre els projectes que es desenvolupen en el municipi, demarcats en el PACES, fins el dia 22 de juny:

ALZISAN Ecologico y tradicional
MIM21 banner interior

L’objectiu d’aquest qüestionari és obtenir informació que serà tinguda en compte en el PACES d’Antella, per definir les línies d’actuació d’aquest Pla.

Des d’Aquest Ajuntament s’ha estat treballant en els documents de suport i que són part d’aquest Pla d’Acció. Dins d’aquests i com a part de la participació en el procés, s’ha plantejat una enquesta amb l’objectiu de recollir informació segons els següents paràmetres: priorització d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el PACES i proposta d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el PACES.

L’Ajuntament d’Antella s’hi troba en procés de desenvolupament del Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia. Aquest Pacte és una iniciativa europea a la qual se sumen voluntàriament governs locals i regionals, adquirint mitjançant la seva firma, uns compromisos en matèria de clima i energia comuns a tota la Unió Europea per aplicar-los en el seu territori.

Els signants adquireixen com a seu, el compromís europeu de reduir els gasos d’efecte hivernacle almenys un 40%, augmentar un 27% l’ús d’energies procedents de fonts renovables i millorar en un 27% l’eficiència energètica, per a l’any 2030. Les ciutats que han signat aquest Pacte reflectiran el compromís adquirit presentant un Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que recollirà les mesures i els projectes que es desitgen portar a terme per aconseguir els objectius.